Nationaal ouderenfonds

www.ouderenfonds.nl

I
n Nederland zijn 200.000 ouderen extreem eenzaam, zij krijgen slechts eens in de vier weken bezoek. Het Nationaal Ouderenfonds is er voor hen en helpt ouderen in Nederland die het moeilijk hebben. Janneke zit in het Comité van Aanbeveling van de “Feel So Young Ambassador club” van het Nationaal ouderenfonds. Naast Janneke zitten in dit Comité: Nout Wellink, Alexander Rinnooy Kan, Jaap Rost Onnes, Wim Kok, Jaap Blokker, Erica Terpstra, Mies Bouwman, Els Blokker, Gerdi Verbeet, Maartje van Weegen en Hans Liberg.

In oktober 2008 is het Nationaal Ouderenfonds gestart met de Ambassador Club. Om de activiteiten en diensten van het Ouderenfonds te kunnen behouden en uitbreiden, is het werven van (grote) fondsen noodzakelijk. Het Ouderenfonds streeft ernaar om bedrijven hierbij een steeds grotere rol te laten spelen.

Door middel van de Ambassador Club wil het Ouderenfonds het aantrekkelijk maken voor grote bedrijven om – door middel van een financiële bijdrage – ons werk te ondersteunen. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de Ambassador Club door middel van een jaarlijkse bijdrage. Er worden jaarlijks drie bijeenkomsten georganiseerd, waarbij Ambassadors en hun relaties elkaar treffen en samen hun betrokkenheid uit zullen dragen.

Interviews & artikelen