SOS kinderdorpen - Vrouwen Bouwen

SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Zo krijgen vele duizenden kinderen in 132 landen over de hele wereld waar ze recht op hebben: een thuis in een veilige omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen tot kansrijke volwassenen.

www.soskinderdorpen.nl

Janneke is ambassadrice van SOS kinderdorpen en founder van "Vrouwen Bouwen". "Vrouwen Bouwen" is een gezamenlijke inspanning van vrouwen in Nederland, ontstaan op initiatief van Tineke de Groot, lid van de Raad van Advies van SOS Kinderdorpen. Samen met de overige founders Janneke Brinkman, Annemarie van Gaal, Liesbeth Hessels, Maya Meijer, Renée Ruding en Melanie Ruys, heeft zij zich eind 2007 ten doel gesteld in totaal 1 miljoen euro te werven voor de bouw van een nieuw SOS kinderdorp in Kumasi, Ghana.

15 mei 2010 was een feestelijke dag in de stad Kumasi in Ghana. Die dag werd het vierde SOS kinderdorp in het West-Afrikaanse land officieel geopend. Onder de aanwezige waren de koning van de Ashanti regio, Otumfuo Osei Tutu II en de voorzitter van SOS Kinder-dorpen Internationaal, Helmut Kutin. Maar het draaide natuurlijk allemaal om de kinderen die samen met hun SOS moeders de basis zullen leggen voor een hoopvolle toekomst.

​Met de bouw van SOS kinderdorp Kumasi krijgen 120 wees- en verlaten kinderen een blijvend thuis in 12 gezinshuizen. In het kinderdorp kunnen de SOS kinderen samen met kinderen uit de omgeving naar de SOS school. Ook kunnen kinderen en volwassenen uit de lokale omgeving gebruik maken van het sociaal medisch centrum in het kinderdorp.

Interviews &artikelen